Registreer als bedrijf:

Om met uw bedrijf samen te werken, vragen we u om eerst bij ons te registreren. Dit kan u online of via het te downloaden document doen:

Online

>> Algemene aanvraag voor zakenrelatie

Downloads (pdf):

>> Verkorte aanvraag
>> Algemene Voorwaarden


Ter aanvulling op bovenstaande documenten hebben we ook volgende documenten nodig:

Bedrijfsidentificatiedocumenten

Document(en) waaruit blijkt dat het gaat om een bestaand bedrijf zoals bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Bewijs van Tekenbevoegdheid

Documenten waarin vastgelegd is wie tekenbevoegd is (zijn) binnen uw bedrijf vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

CelsiusPro behoudt het recht u om aanvullende documentatie te vragen.


NB: De betalingen voor de weerderivaten evenals de uitkeringen lopen via een Nederlandse bankrekening van Bouwend Nederland. De 3% ledenkorting wordt ook via deze rekening aan u teruggestort.


Weercertificaten kunnen alleen worden verstrekt indien wij alle benodigde documenten hebben ontvangen en beoordeeld. Controleer voor het indienen van uw aanvraag of alle informatie klopt en correct is ingevuld.

Vragen?
Bekijk hier de meeste gestelde vragen

Voor vragen met betrekking tot het invullen van de applicaties kunt u contact met ons opnemen:

Phone NL +31 (0)79 3 252 192
Phone +41 44 205 99 10
Fax +41 44 205 99 19
E-mail info@celsiuspro.com