Bouwsector

Ondernemingen in de Bouw en Infra kunnen financieel zwaar getroffen worden door het stilvallen van werk als gevolg van weersomstandigheden. Voor lang niet alle ondernemers is het haalbaar om bijvoorbeeld voldoende binnenwerk te genereren of technische maatregelen te treffen die het onbelemmerd doorwerken tijdens barre weersomstandigheden mogelijk maken.

Voorbeelden van de meest voorkomende weerrisico’s zijn:

Temperatuur: Extreem lage temperaturen maken diverse werkzaamheden, zoals het storten van beton, schilderen, metselen, graafwerk, asfalteren of bestrating onmogelijk zonder extra technische voorzieningen.

Regen: Buitenschilderwerk, begaanbaarheid van de bouwlocatie, het vollopen van bouwputten en het storten van beton zijn allemaal voorbeelden van werkzaamheden die flinke vertraging kunnen oplopen als gevolg van hevige neerslag.

Download hier een voorbeeldberekening voor koude dagen.
Download hier een voorbeeldberekening voor regen.
image construction
CelsiusPro Certificaten voor de Bouw

Rain Day: Met een neerslagcertificaat wordt u een vooraf bepaalde som uitbetaald voor elke dag dat het méér regent dan een specifieke hoeveelheid.

Frost Day: Met een frost-day certificaat wordt u een vooraf bepaalde som uitbetaald voor elke dag dat de minimum temperatuur lager ligt dan gespecifieerd.

Heat Day: Met een heat-day certificaat wordt u een vooraf bepaalde som uitbetaald voor elke dag dat de maximum temperatuur hoger ligt dan gespecifieerd.

Bekijk hier de meeste gestelde vragen
Mocht u vraag nog niet beantwoord zijn, helpen we u graag verder. >> Contact