Veiligheid


Veiligheid en de bescherming van uw privacy op www.celsiuspro.com.
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van ons beleid inzake het omgaan met gebruikersgegevens op www.celsiuspro.com.

Persoonlijke gegevens

Om gebruik te maken van de website van CelsiusPro hoeft u geen persoonsgegevens door te geven. U hoeft alleen persoonsgegevens in te vullen als u via het elektronische contactformulier contact opneemt met CelsiusPro.

Het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u informatie te geven waarom u ons specifiek hebt verzocht of die voor u van belang kan zijn. Er worden geen persoonsgegevens doorgestuurd naar organisaties buiten CelsiusPro.

Statistieken

Wij verzamelen anonieme gegevens over de internetproviders via welke bezoekers toegang krijgen tot ons webpagina’s. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses binnen CelsiusPro.

Externe koppelingen

CelsiusPro Ltd heeft geen invloed op de inhoud van de websites die via dergelijke koppelingen toegankelijk zijn. CelsiusPro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer wanneer u deze websites bezoekt.

Cookies

Door gebruik te maken van cookies is onze website nog gebruikersvriendelijker. Een cookie is een gegevenselement dat de website naar uw browser stuurt en dat in uw systeem wordt opgeslagen. Verschillende webpagina’s van www.celsiuspro.com maken gebruik van deze technologie om ervoor te zorgen dat u eenvoudiger door een bepaalde webpagina kunt navigeren als u deze later opnieuw bezoekt (bijvoorbeeld door automatisch de gewenste taal te selecteren). U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u waarschuwt en om bevestiging vraagt voordat een cookie wordt verstuurd. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor verdere informatie over dit onderwerp.
Falls Voor vragen over de veiligheidsnormen van www.celsiuspro.com kunt u contact opnemen met CelsiusPro.

Juridische informatie


Het is mogelijk dat de publicatie van de website van CelsiusPro of toegang tot de website op grond van buitenlandse wetgeving verboden is. Het is personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, derhalve niet toegestaan de website van CelsiusPro te bezoeken. Daarnaast wijzen wij erop dat dergelijke personen niet worden beschermd op grond van plaatselijke wetgeving of andere wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om bij gekwalificeerde adviseurs informatie in te winnen over de voor hen geldende beperkingen.

Alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere rechten inzake de volledige inhoud van de website van CelsiusPro berusten bij CelsiusPro. Bepaalde gegevens zijn het intellectueel eigendom van nieuws- en informatieaanbieders of van derden wier eigendomsrechten eveneens zijn voorbehouden. Gegevens mogen met name niet worden verspreid, verkocht, doorgestuurd of op andere wijze beschikbaar worden gesteld aan derden. De gegevens op de website zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Het downloaden of afdrukken van pagina’s van de website is toegestaan indien de volledige bron wordt vermeld.

Gebruik van de nieuwsberichten en informatie die op de website van CelsiusPro gepubliceerd worden, valt niet alleen onder de hier weergegeven wettelijke kennisgevingen maar ook onder de voorwaarden voor gebruik die elders op de website te vinden zijn.

De website van CelsiusPro is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is CelsiusPro niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die deze bevat. De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

CelsiusPro is niet verantwoordelijk voor gegevens afkomstig van derden die op de website van CelsiusPro worden weergegeven. Noch CelsiusPro noch enige informatieaanbieder noch derden die een informatieaanbieder van gegevens voorzien zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie of berekeningen op de website. Bezoekers van de website wordt verzocht de betrouwbaarheid van de ontvangen informatie te controleren en hun beslissingen te nemen op basis van eigen onderzoek (advies van derden, andere publicaties, enz.).

Bij de overdracht van gegevens via internet kunnen er storingen, vertragingen, fouten of omissies optreden waarop CelsiusPro of zijn informatieaanbieders geen controle heeft. Noch CelsiusPro noch zijn informatieaanbieders zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van dergelijke onvolkomenheden. Er wordt met name geen aansprakelijkheid aanvaard voor indirecte schade voortvloeiende uit vertragingen, te laat geleverde bestellingen of het geen toegang kunnen krijgen tot de website van CelsiusPro.

CelsiusPro wijst u erop dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en elektronische formulieren inzake banktransacties. Het is mogelijk dat de hierbij betrokken gegevens voor derden toegankelijk zijn of door derden worden gelezen of gewijzigd en dat CelsiusPro wordt herkend als ontvanger. Dit kan ertoe leiden dat er gevolgtrekkingen worden gemaakt over uw relatie met CelsiusPro.

De informatie en zienswijzen die op de website van CelsiusPro worden weergegeven, mogen niet worden opgevat als een uitnodiging, aanbod of aanbeveling tot gebruikmaking van een dienst, het kopen of verkopen van weerderivaten of het afsluiten van andere transacties.

Het is mogelijk dat u, door bepaalde koppelingen op de website te activeren, de website van CelsiusPro verlaat. Dergelijke koppelingen, adressen of hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak en om u te informeren en mogen niet worden opgevat als een aanbeveling door CelsiusPro. CelsiusPro heeft de websites waar deze koppelingen naar verwijzen of die aan de website van CelsiusPro zijn gekoppeld of die koppelingen naar de website van CelsiusPro bevatten, niet beoordeeld en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan of de daar aangeboden producten of diensten of andere aanbiedingen. Gebruik van op de website van CelsiusPro geplaatste koppelingen naar websites die geen eigendom zijn van CelsiusPro, is op eigen risico.