Veelgestelde Vragen


Wat is het minimumtarief voor een CelsiusPro certificaat?
Standaardcertificaten beginnen bij een minimumpremie van € 500.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?
5 dagen na de afloopdatum van uw certificaat informeren wij u over de gemeten temperatuur-of neerslagwaarden op het door u gekozen weerstation en laten u weten op welk bedrag u recht heeft. Indien u recht op uitbetaling heeft dan zal het u toekomende bedrag in de regel binnen 30 werkdagen aan u worden overgemaakt.

Hoeveel dagen van tevoren moet ik mijn certificaat aanschaffen?
• Het certificaat dient minimaal 20 dagen voor de startdatum van het certificaat te worden aangeschaft. Alle formaliteiten dienen afgerond te zijn binnen dit tijdsbestek (voor meer informatie kunt u ‘open account’ raadplegen op onze website).
• De premie dient minimaal 15 dagen voor de startdatum van het certificaat te worden voldaan.

Hoe verloopt het betalingsproces?
De betaling voor een weercertificaat bij CelsiusPro dient te gebeuren via overschrijving naar een Nederlandse bankrekening op naam van Bouwend Nederland die als betalingstussenpersoon optreedt. Alle relevante bankrekeninginformatie kunt u terugvinden op pagina 2 van uw contract (Term Sheet).

Van welke kortingen kan ik genieten voor seizoen 2019-2020?
Ledenvoordeel: Leden van Bouwend Nederland of van bepaalde partners van Bouwend Nederland krijgen 3% korting bij aankoop van een weercertificaat. Om de korting te ontvangen, gelieve eerst het volledige premiebedrag, zoals in uw contract (Term Sheet) vermeld, te betalen. Bouwend zal u nadien automatisch de korting terugstorten.
Vroegboekkorting: Voor snelle beslissers geldt dit jaar een vroegboekkorting van 5% bij boeking vóór 30 oktober 2019. Deze is cumuleerbaar met het ledenvoordeel en wordt eveneens automatisch terugbetaald.

Als de norm niet is gehaald, krijg ik dan ook nog een uitkering?
Nee, er wordt enkel waarde opgebouwd voor iedere dag boven de eigen risico periode dat de norm in de certificaatperiode is gehaald.


Wat is een basisrisico?
Een basisrisico van het certificaat is het risico dat de gemeten resultaten van het door u gekozen weerstation niet overeenstemmen met de eigenlijke weercondities op de bouwplaats dat u wilt beschermen tegen financiële risico's.

Wat is mijn maximaal mogelijke verlies op het certificaat?
In het geval dat de door u, in het certificaat, vastgelegde en verzekerde weercondities niet voorkomen heeft uw bedrijf geen schade geleden door slecht weer en heeft u alleen de premie voor het certificaat hoeven betalen.

Wat zijn de minimum en maximum looptijden voor weercertificaten?
Over het algemeen gelden voor onze certificaten de volgende bepalingen: de looptijd is een minimum van drie dagen en een maximum van 12 maanden.

Wat is een weerderivaat, ofwel certificaat?
Een weerderivaat is een optie gebaseerd op onderliggende gegevens als temperatuur, neerslag wind etc. De weergegevens waaraan de opties zijn gerelateerd worden gemeten door onafhankelijke nationale weerstations in Europa. (In Nederland het KNMI). De gebruikelijke parameters voor weer derivaten zijn : weerstation, weergegevens (temperatuur, regen, sneeuw), dekkingsperiode, (minimum 3 dagen, maximal 365 dagen), hoeveelheid (bv. x mm regen), uitbetalingscondities en maximale uitkering.

Wanneer en hoe laat worden de weergegevens gemeten?
Weergegevens worden gemeten voor alle dagen van de door u gekozen dekkingsperiode, waarbij de begin- en einddatum steeds inbegrepen zijn. Nationale weerstations hebben onderling afwijkende start- en eindtijden voor het meten van dagelijkse weersomstandigheden. Bijvoorbeeld in Zwitserland wordt dagelijkse neerslag gemeten van 5:40 tot 5:40 UTC (D0-D1) en in Australië is dit van 09:00 tot 9:00 lokale tijd (D0-D1). Contacteer ons om de precieze meettijden van uw weerstation te weten.

Hoe wordt een CAO Gevoelstemperatuurdag-certificaat berekend?
De gevoelstemperatuur wordt berekend als een combinatie van windsnelheid en temperatuur. Met Bouwend Nederland was overeen gekomen om de FF gemiddelde windsnelheidmeting tussen 09.50 en 10.00 uur als standaard voor het seizoen 2011-2012 te nemen, en ook voor de daarop volgende seizoenen. Dit is een wijziging ten opzichte van het winterseizoen 2010-2011. Tijdens dit seizoen werd de FH meting gebruikt voor de structurering van Wind Chill Day certificaten.
Vanaf het winterseizoen 2013/2014, en in overeenstemming met de definities gehanteerd door het KNMI, werd de CAO gevoelstemperatuur (nu: CAO gevoelstemperatuur certificaat 2013 (Dagelijkse Index FF)) verder verbeterd, zodat, wanneer de gecalculeerde gevoelstemperatuur hoger is dan de temperatuur zoals gemeten om 10.00 uur, de laagste van de twee waardes in overweging wordt genomen.

• Windsnelheid FF = gemiddelde windsnelheid (in 0,1 m/s) gedurende de 10 minuten voorafgaand aan de meting
• Windsnelheid FH = Uurgemiddelde windsnelheid (in 0.1 m/s)

Hoe kan ik de weerdata controleren van het aan mijn certificaat gekoppelde weerstation.
Via uw gebruikersaccount (cliënten login) kunt u alle weerdata bekijken, gemeten door uw weerstation.

Waarom krijg ik niet de meest actuele gemeten weerdata te zien?
Sommige weerstations sturen ons hun gemeten data door met een kleine vertraging. Mocht dit voorkomen vragen wij u vriendelijk om een beetje geduld. Als de weergegevens na 5 dagen nog steeds niet beschikbaar zijn, gelieve ons te contacteren.

Hoe word ik een cliënt van CelsiusPro?
Alle formulieren, benodigd voor het openen van een nieuwe account, zijn te downloaden van onze website. Zodra we alle documenten hebben ontvangen en goedgekeurd zal u op de hoogte worden gesteld en worden verwelkomd als officieel CelsiusPro cliënt.

Heeft het zin om op voorhand de klantacceptatieprocedure in te gaan, als ik nog geen beslissing heb genomen over de aankoop van een weercertificaat?
Als u denkt later in het jaar dekking te willen voor weerrisico’s kunt u deze procedure starten. Na acceptatie kunt u dan op alle momenten 20 dagen voor ingang van de risicoperiode uw aankoop doen.

Kan ik mijn certificaten retourneren voor de verloopdatum?
Nee, certificaten zijn onderhevig aan het tijdsbestek dat is vastgelegd in uw contract en kunnen derhalve niet worden geretourneerd of worden stopgezet.

Kan ik mijn certificaten doorverkopen aan een ander (bedrijf)?
Nee. Potentiële uitbetalingen zullen alleen worden overgeschreven naar het bankrekeningnummer van de officiële certificaathouder en geregistreerde CelsiusPro cliënt.

Wanneer moet mijn premie betaald worden?
Certificaten dienen minimaal 15 dagen voor de startdatum betaald te zijn om geldig te worden bevonden.

Wie meet de weerdata?
De weerdata wordt gemeten door onafhankelijke nationale weerstations. Certificaten zijn aan één specifiek weerstation gekoppeld.

Wanneer is een certificaat geldig?
Zodra CelsiusPro alle benodigde documenten heeft ontvangen en goedgekeurd en de premie is betaald. Het certificaat dient minimaal 20 dagen voor de startdatum definitief te zijn en de premie dient 15 dagen voor de startdatum betaald te zijn.Als U nog geen door CelsiusPro geaccepteerde klant bent moet u rekening houden met 5 dagen extra voor het vervullen van de noodzakelijke procedures.

Welke weercertificaten verstrekt CelsiusPro?
Op de Home pagina en onder "Bouwsector" kan u beschrijvingen vinden van onze producten voor de bouw.

Hoe zit het met mijn dekking gedurende de feestdagen en de wintersluiting?
CelsiusPro heeft in overleg met Bouwend Nederland standaard de hierna volgende dagen uitgesloten van dekking omdat de meeste ondernemingen dan geen activiteiten ondernemen. Deze dagen tellen dus niet mee als eigen risicodagen ook al zijn de temperatuurnormen gehaald. Ze worden niet als werkdagen beschouwd. Mocht uw onderneming juist wel activiteiten ondernemen dan behoort een maatwerkoplossing tot de mogelijkheden.

Het betreft in 2019/2020:

Kerstdagen: 25-12-2019, 26-12-2019
Nieuwjaar: 01.01.2020